Đồ chơi sáng tạo

Sản phẩm của thú vui làm những món đồ chơi và niềm đam mê sáng tạo

Wednesday, June 28, 2006

Demo những lá bài sáng tạo

Ý tưởng để làm bộ bài này là:

bộ bài 52 lá bình thường + hình ảnh minh họa các phương pháp sáng tạo

Nhóm thiết kế bộ bài đã làm như sau:
- lọc từ nhiều nguồn để chọn một số phương pháp sáng tạo thông dụng
- tìm ý tưởng sẽ dùng hình ảnh như thế nào để minh họa các phương pháp
- tìm những hình ảnh minh họa trong các bộ đĩa CD clip-art
- sửa chữa lại từ các hình đó để làm ra từng quân bài

Tiến trình thiết kế đang ở giai đoạn cuối. Nay chúng tôi xin gửi kết quả thiết kế của mình lên trang web này, mọi người có quan tâm xin hãy liên hệ: dochoisangtao@gmail.com
Posted by Picasa